Sėdžiu darbe ir gurkšnoju kavą. Sunkus pirmadienio rytas... Staiga prasiveria durys ir į biuro virtuvėlę įeina tikra mano svajonė – liauna šviesaplaukė su plačia šypsena veide. Deja, vaizdelis gana greitai apsiniaukia – prie jos prišoka mano bosas.
- Veva, nice to see you again1, - meilikauja jis.
- Nice to see you too, - atsako ši vis dar plačiai šypsodamasi. – How are you2?
- I’m fine, thanks. And how are you?
- Oh, I’m very well, thanks.
- Susipažinkite visi su Veva, mūsų naująja darbuotoja, ji užsienietė ir jos anglų kalbos žinios pagelbės kai kuriems iš jūsų atliekant kasdienes užduotis darbe, - praneša kolektyvui šefas. Kažkodėl po paskutinių žodžių jo akys įsminga į mane. Prie ko čia aš? Mane visi užsieniečiai puikiai supranta... Tuoj aš jam tą įrodysiu! Prišoku prie Vevos ir išpyškinu:
- My name Disis. And you3?
Ji spusteli mano ištiestą ranką ir atsako:
- Nice to meet you4, Disis. I’m Veva. How do you do?
- Life in Lithuania not so good, you know.. – nutęsiu, kokia ji maloni, taip nuoširdžiai manimi domisi.
Kitas kolega iš karto prišoka tiesdamas ranką. ‚Tik nenusisuk sprando,‘ pamanau sau.
- I’m Tomas. Nice to meet you. How do you do?
- Nice to meet you too, Tomas. How do you do? – atsako ši.
Kas čia per dubidubidu5 pas juos gavosi??
- Have you been to Lithuania before6? – toliau lenda Tomas.
- No, it’s my first time.
- Would you like me to show you around Vilnius on your day off7? – jis kviečia ją į pasimatymą?? Negaliu patikėti. Na ir šūstras.
- That would be nice. Thanks. – Atsako ši. Ji ką nemato žiedo ant Tomo bevardžio piršto??
- Veva talkins Disiui, - nutraukia visas saldybes bosas.
Na va, įkišo man apmokyti kažkokia naujokę už dyką. Gal ji bent kavos padarys...

1‘Malonu vėl susitikti‘.
2Formali frazė, į ją reikia visada atsakyti teigiamai. Ir paklausti pašnekovo to paties.
3Pažodinis vertimas iš ‚O jūs?‘, teisinga angliška frazė ‚What about you?‘
4Malonu susipažinti‘. Į šią frazę reikia atsakyti ‚Nice to meet you too‘.
5Klausimas ‚How do you do?‘ užduodamas tik susipažįstant, į jį atsakoma ‚How do you do?‘
6Small talk’o dalis, atvykėlio būtina paklausti, ar jis yra anksčiau jūsų šalyje buvęs.
7Small talk’o dalis, mandagu esant galimybei pasisiūlyti aprodyti miestą.

Apie mus | Facebook puslapis | Mūsų draugai