Susikaupęs pildau užsakymo formą.
- So, Disis, what are you responsible for1? – staiga pašoku išgirdęs Vevos balsą.
Atsakingas? Ką jai bosas pripliurpė, kad ji abejoja mano atsakingumu?
- I am very responsible and I hardly work2, - išpyškinu išdidžiai. Tuoj pati įsitikins mano darbštumu.
Veva prisimerkia ir tęsia apklausą:
- What are you in charge3 of?
Ar ji bent ką nors nutuokia apie tai, ką mes čia darome?!?
- We charge 50 evro for hour4, - atsakau linguodamas galvą.
- I mean what tasks do you do5? – Ji kvaila, ar ką? Klausia, ką aš veikiu? Ką nemato, kad dirbu ir ji man trukdo?
- I talk with6 you, - išpyškinu.
- Disis is responsible for placing orders, - įsiterpia Tomas. Tik jo čia ir betrūko. – Unfortunately, he’s not very fluent in English.
- I can see that, - atsako Veva.
- So the boss thinks you will help him, - tęsia Tomas.
- I‘ll do my best, - nusišypso Veva.
Ji pamokys MANE? Aš čia dirbu jau dešimt metų, o ji tik naujokė. Na ir pasitikėjimas...
- I do this work ten years. You not work ten years this job7. Maybe I help YOU! – išpyškinu ir išeinu trenkdamas durimis.

1Klausiama, kokias pareigas Disis atlieka. ‚Responsible‘ taip pat reiškia ‚atsakingas‘. Disis neteisingai supranta.
2Tiesioginis vertimas iš ‚aš sunkiai dirbu‘. Anglai veiksmažodį apibūdina po jo, o ne prieš jį kaip lietuviai. ‚Hard‘ reiškia ‚sunkiai‘, o ‚hardly‘ reiškia ‚beveik ne‘. Disis padaro dažną lietuvių klaidą, ‚I hardly work‘ reiškia ‚aš beveik nedirbu‘, o jeigu dar ‚work‘ ištariama ‚wok‘, frazė verčiama ‚aš sunkiai paeinu‘, nes žodis ‚work‘ tariamas su garsu /Ꝫ:/ (panašu į lietuviška /ė/), o žodis ‚walk‘ – ‚eiti‘ tariamas /wo:k/.
3‘Charge‘ turi daug reikšmių. Veva klausia, už ką Disis atsakingas, reikšmę nurodo prielinksnis ‚of‘, o Disis žino reikšmę ‚apmokestinti‘.
4Dažna lietuvių klaida. ‚Euro‘ tariama /'juərəu/, žodis turi daugiskaitos formą ‚euros‘. Taip pat sakome '50 euros per hour' arba '50 euros an hour'.
5Naudojamas present simple laikas nusako pastovumą dabartyje, Disis mano, kad Veva klausia apie dabartinį momentą, tokiu atveju Veva klaustų ‚what are you doing?‘
6Po žodžio ‚talk‘ naudojamas prielinksnis ‚to‘, lietuviai sako ‚kalbėti su‘, anglai kalba kažkam.
7Sakoma ‚do the job‘.
Apie mus | Facebook puslapis | Mūsų draugai