Visual aids 3.2. Sudėliok frazę teisinga tvarka anglų kalbos kursas internetu

Padirbėkime dar su frazėmis. Dabar reikės sudėlioti žodžius teisinga tvarka. Užtempk angliškus žodžius ant baltų langelių apačioje, turi pasigirsti kliktelėjimas. Spausk ‚tikrinti‘, neteisingai užtempti žodžiai iššoks atgal. Jeigu nenori šios užduoties atlikti, spausk 'Pratimų sąrašas' ir pasirink kitą užduotį. Varom?
The table shows our pricing structure
Lentelė parodo mūsų kainodarą.
The pie chart represents the main age groups of our customers
Apvali diagrama vaizduoja pagrindines pirkėjų amžiaus grupes.
The blue segment clearly shows how this figure has fallen dramatically
Mėlynoji dalis aiškiai parodo, kad kiekis smarkiai sumažėjo.
This graph shows our customer numbers in the past three years
Diagrama rodo mūsų pirkėjų skaičių per pastaruosius trejus metus.
You can see a table at the bottom of the screen
Ekrano apačioje matosi lentelė.
I’d like to draw your attention to this line
Norėčiau, kad atkreiptumėte dėmesį į šią liniją.
The vertical axis indicates customer numbers
Vertikali ašis rodo pirkėjų skaičių.
Does everyone have a copy of the hand-out?
Ar visų gavo padalomąją medžiagą?
Can you turn to page 2 of the hand-out?
Atsiverskite antrą padalomosios medžiagos puslapį.
If you look at the blue segment, you can see the percentage of the new customers
Pažvelgę į mėlyną dalį pamatysite naujų pirkėjų dalį procentais.
I'll give you a moment to compare the two charts
Duosiu jums šiek tiek laiko palyginti abi diagramas.
The horizontal axis shows the year
Horizontali ašis rodo metus.