Visual aids 3. IŠMOK FRAZES anglų kalbos kursas internetu

Žodžius moki, dabar pamokysiu naudingų frazių. Kuo jos naudingos? Anglų kalba – standartinių frazių kalba. Lietuviškai tokių frazių mažai, galime jas sukurti. Pvz.: norėdami atsiskaityti kavinėje galime sakyti: ‘norėčiau atsiskaityti’, ‘paskaičiuokit, prašau’, ‘atneškit sąskaitą’ ir t.t. Angliškai yra vienintelė frazė ‘Can I have the bill, please?’ ir visi kiti vertimai bus neteisingi. Versdamas lietuviškas frazes pažodžiui, tiesiog na… nusišnekėsi… Pradedam?
Pirmiausia išmok naujas frazes. Paspausk raudoną ikonėlę ir pasiklausyk, kaip šauniai tas frazes įgarsino mano asistentė Veva. Jei nori pereiti prie kitos frazės, spausk ‚toliau‘, o jei nori grįžti prie ankstesnės frazės, spausk ‚atgal‘. Jeigu nenori šios užduoties atlikti, spausk 'Pratimų sąrašas' ir pasirink kitą užduotį. Pirmyn!
Does everyone have a copy of the hand-out?
Ar visų gavo padalomąją medžiagą?
The pie chart represents the main age groups of our customers.
Apvali diagrama vaizduoja pagrindines pirkėjų amžiaus grupes.
I’d like to draw your attention to this line.
Norėčiau, kad atkreiptumėte dėmesį į šią liniją.
I'll give you a moment to compare the two charts.
Duosiu jums šiek tiek laiko palyginti abi diagramas.
This graph shows our customer numbers in the past three years.
Diagrama rodo mūsų pirkėjų skaičių per pastaruosius trejus metus.
The vertical axis indicates customer numbers.
Vertikali ašis rodo pirkėjų skaičių.
If you look at the blue segment, you can see the percentage of the new customers.
Pažvelgę į mėlyną dalį pamatysite naujų pirkėjų dalį procentais.
The table shows our pricing structure.
Lentelė parodo mūsų kainodarą.
Can you turn to page 2 of the hand-out?
Atsiverskite antrą padalomosios medžiagos puslapį.
The blue segment clearly shows how this figure has fallen dramatically.
Mėlynoji dalis aiškiai parodo, kad kiekis smarkiai sumažėjo.
The horizontal axis shows the year.
Horizontali ašis rodo metus.
You can see a table at the bottom of the screen.
Ekrano apačioje matosi lentelė.