Visual aids 5. VEVOS PATARIMAI: prielinksniai TO ir FOR anglų kalbos kursas internetu

VEVOS PATARIMAI

Koks skirtumas tarp to ir for?
To naudojamas, kai kalbame apie tiesioginį gavėją, pvz.: I'm writing a poem to Anna. - 'Rašau eilėraštį Anai.' For naudojamas, kai kažką už kažką darome, pvz.: I'm writing a poem for Anna. - 'Rašau eilėraštį už Aną.' Bet sakome buy for, leave for ir this is for you.
For taip pat naudosime nurodydami trukmę, pvz.: for two weeks, kalbėdami apie tvarkaraštį pvz.: appointment for June 4, ir nurodydami tikslą, pvz.: go out for a walk.
To naudosime lygindami, pvz.: I prefer tea to coffee.
Na gi, patikrinkime, ar įsisavinai patarimus. Parink nereikalingą žodį frazėje ir spausk ‚tikrinti‘.
Let's leave some cake for to Tim.
Let's leave some cake for Tim.
I have worked here for to two years.
I have worked here for two years.
Let's schedule a meating for to April 10.
Let's schedule a meating for April 10.
I have to buy a present for to my brother.
I have to buy a present for my brother.
I prefer going out for to staying in.
I prefer going out to staying in.
Can you send this letter for to me? Thanks.
Can you send this letter for me? Thanks.
Would you like to go out for to a drink?
Would you like to go out for a drink?