Visual aids 3.3. Frazių kortelės anglų kalbos kursas internetu

Išversti iš anglų kalbos moki. Ar taip pat paprasta bus išversti tas pačias frazes iš lietuvių kalbos į anglų? A?! Perskaityk frazę lietuviškai, pagalvok, ką ji reiškia, spausk ‚versti kortelę‘, pasitikrink, ar teisingai išvertei. Jei atsakei teisingai, spausk varnelę, jei neteisingai – kryžiuką. Būk sąžiningas, nepamiršk, aš tave stebiu! Jeigu nenori šios užduoties atlikti, spausk 'Pratimų sąrašas' ir pasirink kitą užduotį.
I'll give you a moment to compare the two charts.
Duosiu jums šiek tiek laiko palyginti abi diagramas.
The table shows our pricing structure.
Lentelė parodo mūsų kainodarą.
The horizontal axis shows the year.
Horizontali ašis rodo metus.
The pie chart represents the main age groups of our customers.
Apvali diagrama vaizduoja pagrindines pirkėjų amžiaus grupes.
The blue segment clearly shows how this figure has fallen dramatically.
Mėlynoji dalis aiškiai parodo, kad kiekis smarkiai sumažėjo.
You can see a table at the bottom of the screen.
Ekrano apačioje matosi lentelė.
Does everyone have a copy of the hand-out?
Ar visų gavo padalomąją medžiagą?
This graph shows our customer numbers in the past three years.
Diagrama rodo mūsų pirkėjų skaičių per pastaruosius trejus metus.
I’d like to draw your attention to this line.
Norėčiau, kad atkreiptumėte dėmesį į šią liniją.
The vertical axis indicates customer numbers.
Vertikali ašis rodo pirkėjų skaičių.
If you look at the blue segment, you can see the percentage of new customers.
Pažvelgę į mėlyną dalį pamatysite naujų pirkėjų dalį procentais.
Can you turn to page 2 of the hand-out?
Atsiverskite antrą padalomosios medžiagos puslapį.