Delegating tasks 4. VEVOS PATARIMAI: WILL ir BE GOING TO planams anglų kalbos kursas internetu

VEVOS PATARIMAI

Kalbėdami apie ateities planus naudojame will, be going to arba present continuous laiką.
Will reiškia plano nebuvimą, sprendimas priimtas pokalbio metu. Todėl pažadai irgi naudojami su will - juk pažadame pokalbio metu.
Be going to reiškia, kad sprendimas kažką daryti buvo priimtas prieš pokalbį, žmogus yra apsisprendęs kažką daryti.
Present Continuous naudojamas kai kalbame apie planus, kurie pavirto susitarimais, žmogus ėmėsi kažkokių veiksmų, kad planas pavirstų realybe.
Pvz.: I will travel to Turkey in summer. (sugalvojau pokalbio metu), I am going to travel around Europe this summer. (Apsisprendžiau prieš pokalbį, bet dar kelionės neorganizavau), I'm travelling around Europe this summer. (Kelionė jau pradėta organizuoti.)
Na gi, patikrinkime, ar įsisavinai patarimus. Parink labiausiai tinkamą frazę.
I need to call my parents and tell them that...
...I'm going to visit them this weekend.|...I will visit them this weekend.|...I'm visiting them this weekend.
I...
...am going on a business trip tomorrow at 6.00.|...will go on a business trip tomorrow at 6.00.|...am going to go on a business trip tomorrow at 6.00.
I really like this suitcase.
I think I'll buy it.|I'm going to buy it.|I'm buying it.
I...
...am having lunch with my client next Tuesday.|...will have lunch with my client next Tuesday.|...am going to have lunch with my client next Tuesday.
It's cold.
I'll close the window.|I'm going to close the window.|I'm closing the window.
I'm exhausted.
I think I will stay in and read a book.|I'm going to stay in and read a book.|I'm staying in and reading a book.