Delegating tasks 2. IŠMOK FRAZES anglų kalbos kursas internetu

Pirmiausia išmok naujas frazes. Paspausk raudoną ikonėlę ir pasiklausyk, kaip šauniai tas frazes įgarsino mano asistentė Veva. Jei nori pereiti prie kitos frazės, spausk ‚toliau‘, o jei nori grįžti prie ankstesnės frazės, spausk ‚atgal‘. Jeigu nenori šios užduoties atlikti, spausk 'Pratimų sąrašas' ir pasirink kitą užduotį. Pirmyn!
Can I leave this with you, Mike?
Ar galiu paskirti šią užduotį tau, Maikai?
I'd rather not do this task because I'm really busy at the moment.
Būtų geriau, kad man nereiktų šios užduoties vykdyti, šiuo metu esu labai užsiėmusi.
I'd like Jane to handle the delivery.
Jane, norėčiau, kad prižiūrėtum pristatymą.
Leave it with me.
Palik tai man.
I won't be able to do that because I have a meeting at that time.
Negaliu to padaryti, nes tuo metu dalyvausiu susirinkime.
Can you deal with this order delay?
Gal gali sutvarkyti šį vėluojantį užsakymą?
I can handle this.
Aš sutvarkysiu tai.
Who's responsible for the delivery?
Kas atsakingas už pristatymą?