Delegating tasks 1. DISIO PASAKOJIMAS anglų kalbos kursas internetu

Rytoj sulauksime partnerių iš užsienio. Skubus susirinkimas. Niekas iki galo neaišku. Pasitikėjau Tomu, jis žadėjo viską suorganizuoti, bet nieko nepadarė. Vis kaišioja pagalius man į ratus.. Prispausiu jį, jau aš tai į oro uostą nė už ką nevažiuosiu!
- Who will meet them at the airport? Maybe you, Tomas?1
- I‘d rather not. I have a meeting at that time. But I can join you for dinner at the restaurant.
- Not necessary2. Maybe you can show them around the office before the meeting3? – neatstoju.
- Unfortunately, a have an important phone call then.
- I‘ll do that, Disis. I can meet them at the airport and show around the office, - išgirstu mielą Vevos balselį.
- I‘ll go with you, too, - išgirstu savo balsą ir pats negaliu patikėti, kad taip pasakiau. Vevos kikena, o Tomas kvatoja už pilvo susiėmęs. Nekenčiu jo...

1Pažodinis vertimas iš ‘Gal tu, Tomai?’, angliškai būtų ‘Can you do that, Tomas?’
2Pažodinis vertimas iš ‘nebūtina’, angliškai būtų ‘There’s no need’.
3Pažodinis vertimas iš lietuvių kalbos, angliškai klausimai nepradedami ‘maybe’, turi būti ‘Can you show them around…?’.