Meetings 3.2. Sudėliok frazę teisinga tvarka anglų kalbos kursas internetu

Padirbėkime dar su frazėmis. Dabar reikės sudėlioti žodžius teisinga tvarka. Užtempk angliškus žodžius ant baltų langelių apačioje, turi pasigirsti kliktelėjimas. Spausk ‚tikrinti‘, neteisingai užtempti žodžiai iššoks atgal. Jeigu nenori šios užduoties atlikti, spausk 'Pratimų sąrašas' ir pasirink kitą užduotį. Varom?
We need to appoint a minute-taker
Reikia išsirinkti protokoluotoją.
That’s all for today, we meet again at the same time next week
That’s all for today, we meet again at the same time next week.
Let's have a break, shall we say fifteen minutes?
Pasidarykime pertraukėlę. Ar užteks 15 minučių?
The last item for today is our sales strategy for the second quarter
Paskutinis šiandienos klausimas - antro ketvirčio pardavimų strategija.
We keep getting side-tracked
Mes vis nukrypstame nuo temos.
Could we possibly discuss this afterwards, we're a bit short of time
Gal galime tai aptarti pabaigoje? Turime labai nedaug laiko.
I’d just like to add something at the end about our catalogue
Pabaigoje norėčiau kai ką pridurti dėl mūsų katalogo.
Let’s move on to the next item on the agenda
Eikime prie kito darbotvarkės punkto.
The first item on the agenda is our quaterly report
Pirma susirinkimo tema - mūsų ketvirčio ataskaita.
Let's close this meeting and put the ideas to other members of the team
Baikime susitikimą ir pateikime pasiūlymus kitiems komandos nariams.
Good point
Gerai pasakyta.
Have you seen the agenda?
Ar matėte darbotvarkę?
This is irrelevant
Tai ne į temą.
Could I just come in here?
Gal galiu įsiterpti?
Thank you very much for your ideas and suggestions
Labai jums ačiū už idėjas ir pasiūlymus.
Shall we make a start?
Gal galime pradėti?
The main aim today is to review our recent sales
Pagrindinis šiandienos tikslas - peržiūrėti paskutinius pardavimus.
Could we try to keep it brief?
Pasistenkime neužtrukti.