Meetings 3. IŠMOK FRAZES anglų kalbos kursas internetu

Žodžius moki, dabar pamokysiu naudingų frazių. Kuo jos naudingos? Anglų kalba – standartinių frazių kalba. Lietuviškai tokių frazių mažai, galime jas sukurti. Pvz.: norėdami atsiskaityti kavinėje galime sakyti: ‘norėčiau atsiskaityti’, ‘paskaičiuokit, prašau’, ‘atneškit sąskaitą’ ir t.t. Angliškai yra vienintelė frazė ‘Can I have the bill, please?’ ir visi kiti vertimai bus neteisingi. Versdamas lietuviškas frazes pažodžiui, tiesiog na… nusišnekėsi… Pradedam?
Pirmiausia išmok naujas frazes. Paspausk raudoną ikonėlę ir pasiklausyk, kaip šauniai tas frazes įgarsino mano asistentė Veva. Jei nori pereiti prie kitos frazės, spausk ‚toliau‘, o jei nori grįžti prie ankstesnės frazės, spausk ‚atgal‘. Jeigu nenori šios užduoties atlikti, spausk 'Pratimų sąrašas' ir pasirink kitą užduotį. Pirmyn!
Thank you very much for your ideas and suggestions.
Labai jums ačiū už idėjas ir pasiūlymus.
Good point.
Gerai pasakyta.
Shall we make a start?
Gal galime pradėti?
The last item for today is our sales strategy for the second quarter.
Paskutinis šiandienos klausimas - antro ketvirčio pardavimų strategija.
This is irrelevant.
Tai ne į temą.
Have you seen the agenda?
Ar matėte darbotvarkę?
Could I just come in here?
Gal galiu įsiterpti?
Could we try to keep it brief?
Pasistenkime neužtrukti.
Let's have a break. Shall we say fifteen minutes?
Pasidarykime pertraukėlę. Ar užteks 15 minučių?
Let’s move on to the next item on the agenda.
Eikime prie kito darbotvarkės punkto.
We need to appoint a minute-taker.
Reikia išsirinkti protokoluotoją.
That’s all for today. We meet again at the same time next week.
Šiandien tiek. Susitiksime tuo pačiu metu kitą savaitę.
We keep getting side-tracked.
Mes vis nukrypstame nuo temos.
I’d just like to add something at the end about our catalogue.
Pabaigoje norėčiau kai ką pridurti dėl mūsų katalogo.
The first item on the agenda is our quaterly report.
Pirma susirinkimo tema - mūsų ketvirčio ataskaita.
The main aim today is to review our recent sales.
Pagrindinis šiandienos tikslas - peržiūrėti paskutinius pardavimus.
Let's close this meeting and put the ideas to other members of the team.
Baikime susitikimą ir pateikime pasiūlymus kitiems komandos nariams.
Could we possibly discuss this afterwards? We're a bit short of time.
Gal galime tai aptarti pabaigoje? Turime labai nedaug laiko.