Meetings 2. IŠMOK ŽODŽIUS anglų kalbos kursas internetu

Pirmiausia pamokysiu tave žodžių. Tavęs laukia keturi pratimai.
Įsimink naujus žodžius. Paspausk raudoną ikonėlę ir išgirsk, kaip šauniai mano asistentė Veva jį įgarsino. Jei nori pereiti prie kito žodžio, spausk ‚toliau‘, o jei nori grįžti prie ankstesnio žodžio, spausk ‚atgal‘. Pradedam?
relevant
susijęs, į temą
action points
veiksmai, kurių reikia imtis
allocate time
paskirti (laiką)
chairperson
susirinkimo pirmininkas
the minutes
protokolas
minute-taker
protokoluotojas
brief
trumpas
agenda
darbotvarkė
digression
nukrypimas nuo temos
appoint
paskirti (žmogų užduočiai)
quarter
ketvirtis