Meetings 3.3. Frazių kortelės anglų kalbos kursas internetu

Išversti iš anglų kalbos moki. Ar taip pat paprasta bus išversti tas pačias frazes iš lietuvių kalbos į anglų? A?! Perskaityk frazę lietuviškai, pagalvok, ką ji reiškia, spausk ‚versti kortelę‘, pasitikrink, ar teisingai išvertei. Jei atsakei teisingai, spausk varnelę, jei neteisingai – kryžiuką. Būk sąžiningas, nepamiršk, aš tave stebiu! Jeigu nenori šios užduoties atlikti, spausk 'Pratimų sąrašas' ir pasirink kitą užduotį.
Good point.
Gerai pasakyta.
The first item on the agenda is our quaterly report.
Pirma susirinkimo tema - mūsų ketvirčio ataskaita.
So could we try to keep it brief?
Pasistenkime neužtrukti.
Have you seen the agenda?
Ar matėte darbotvarkę?
The main aim today is to review our recent sales.
Pagrindinis šiandienos tikslas - peržiūrėti paskutinius pardavimus.
Thank you very much for your ideas and suggestions.
Labai jums ačiū už idėjas ir pasiūlymus.
Shall we make a start?
Gal galime pradėti?
This is irrelevant.
Tai ne į temą.
Could I just come in here?
Gal galiu įsiterpti?
We need to appoint a minute-taker.
Reikia išsirinkti protokoluotoją.
I’d just like to add something at the end about our catalogue.
Pabaigoje norėčiau kai ką pridurti dėl mūsų katalogo.
The last item for today is our sales strategy for the second quarter.
Paskutinis šiandienos klausimas - antro ketvirčio pardavimų strategija.
Let's have a break. Shall we say fifteen minutes?
Pasidarykime pertraukėlę. Ar užteks 15 minučių?
We keep getting side-tracked.
Mes vis nukrypstame nuo temos.
Let’s move on to the next item on the agenda.
Eikime prie kito darbotvarkės punkto.
Could we possibly discuss this afterwards? We're a bit short of time.
Gal galime tai aptarti pabaigoje? Turime labai nedaug laiko.
That’s all for today. We meet again at the same time next week.
Šiandien tiek. Susitiksime tuo pačiu metu kitą savaitę.
Let's close this meeting and put the ideas to other members of the team.
Baikime susitikimą ir pateikime pasiūlymus kitiems komandos nariams.