Meetings 1. DISIO PASAKOJIMAS anglų kalbos kursas internetu

Eilinis susirinkimas anglų kalba. Manau, tampu gana įgudusiu šios kalbos vartotoju… Šį kartą, reikalas rimtesnis, reiks protokoluoti. Tomo nebeprašysiu, jis mane vis tiek pergudraus. Gal Veva galėtų jį priversti protokoluoti… Hmm…
- Who will protocol1, Veva?
- Protocol? – perklausia Veva. Nejaugi tai ne tarptautinis žodis?? Negaliu patikėti…
- Well, we need someone to write down everything what people say, - paaiškinu. Gal ji nėra to dariusi?
- You mean, who will take the minutes?
- Minutes? – ji ras kas tai padarys per minutę2? Apsukri. - Yes, find someone.
Veva linguoja galvą juokdamasi. Vėl kažką ne taip pasakiau…

1Angliškai ‘protokolas’ yra ‘the minutes‘.
2’Minute’ reiškia ir ‘minutė’.