Work performance review 3.3. Frazių kortelės anglų kalbos kursas internetu

Išversti iš anglų kalbos moki. Ar taip pat paprasta bus išversti tas pačias frazes iš lietuvių kalbos į anglų? A?! Perskaityk frazę lietuviškai, pagalvok, ką ji reiškia, spausk ‚versti kortelę‘, pasitikrink, ar teisingai išvertei. Jei atsakei teisingai, spausk varnelę, jei neteisingai – kryžiuką. Būk sąžiningas, nepamiršk, aš tave stebiu! Jeigu nenori šios užduoties atlikti, spausk 'Pratimų sąrašas' ir pasirink kitą užduotį.
You need to encourage collaboration within your team.
Tau reiktų skatinti komandos narių bendradarbiavimą.
You met the objectives within the specified time.
Įgyvendinai tikslus per numatytą laiką.
You should improve on setting realistic timetables to keep projects on target.
Tau sunkiau sekasi numatyti realias projekto datas ir dėl to projektas nevyksta pagal numatytą planą.
I provided my team with the resources needed to achieve their goals.
Pasirūpinau, kad mano komanda laiku gautų tikslams siekti reikiamas priemones ir pagalbą.
I think you have reached the level for promotional consideration.
Manau, esi pasirengęs užimti aukštesnes pareigas.
You consistently exceed performance goals, which is very good.
Visada viršiji nustatytus darbinius tikslus, o tai labai gerai.
I can handle bigger projects and assignments.
Aš pasiruošęs imtis didesnių projektų ir sunkesnių užduočių.
What individual objectives shall we set for the following year?
Kokius asmeninius tikslus išsikelsi kitiems metams?
I am not that strong in facilitating group discussions.
Man tikrai sunkiai sekasi vesti grupinius pasitarimus.
You willingly share ideas and are good at implementing them.
Tu noriai daliniesi idėjomis ir moki jas įgyvendinti.
Whilst you are focused and efficient, you need to do a bit more work on your management style.
Tu moki susikoncentruoti ir efektyviai dirbti, bet tau reiktų pagerinti savo vadovavimo stilių.
You have shown outstanding performance in handling customer complaints.
Tu puikiai susitvarkai su klientų skundais.
I responded quickly to organizational changes.
Aš greitai prisitaikiau prie pokyčių organizacijoje.
I think I make effective use of all available resources in all my projects.
Manau, vykdydamas projektus efektyviai išnaudoju visas prieinamas priemones.
I consistently meet all deadlines.
Aš visada laikausi nustatytų terminų.