Work performance review 3.2. Sudėliok frazę teisinga tvarka anglų kalbos kursas internetu

Padirbėkime dar su frazėmis. Dabar reikės sudėlioti žodžius teisinga tvarka. Užtempk angliškus žodžius ant baltų langelių apačioje, turi pasigirsti kliktelėjimas. Spausk ‚tikrinti‘, neteisingai užtempti žodžiai iššoks atgal. Jeigu nenori šios užduoties atlikti, spausk 'Pratimų sąrašas' ir pasirink kitą užduotį. Varom?
You willingly share ideas and are good at implementing them
Tu noriai daliniesi idėjomis ir moki jas įgyvendinti.
I think you have reached the level for promotional consideration
Manau, esi pasirengęs užimti aukštesnes pareigas.
You consistently exceed performance goals, which is very good
Visada viršiji nustatytus darbinius tikslus, o tai labai gerai.
You have shown outstanding performance in handling customer complaints
Tu puikiai susitvarkai su klientų skundais.
You should improve on setting realistic timetables
Tau sunkiau sekasi numatyti realias projekto datas.
I provided my team with the resources needed to achieve their goals
Pasirūpinau, kad mano komanda laiku gautų tikslams siekti reikiamas priemones ir pagalbą.
I can handle bigger projects and assignments
Aš pasiruošęs imtis didesnių projektų ir sunkesnių užduočių.
You need to encourage collaboration within your team
Tau reiktų skatinti komandos narių bendradarbiavimą.
I think I make effective use of all available resources in all my projects
Manau, vykdydamas projektus efektyviai išnaudoju visas prieinamas priemones.
You met the objectives within the specified time
Įgyvendinai tikslus per numatytą laiką.
You need to do a bit more work on your management style
Tau reiktų pagerinti savo vadovavimo stilių.
What individual objectives shall we set for the following year?
Kokius asmeninius tikslus išsikelsi kitiems metams?
I am not that strong in facilitating group discussions
Man tikrai sunkiai sekasi vesti grupinius pasitarimus.
I responded quickly to organizational changes
Aš greitai prisitaikiau prie pokyčių organizacijoje.
I consistently meet all deadlines
Aš visada laikausi nustatytų terminų.