Work performance review 3. IŠMOK FRAZES anglų kalbos kursas internetu

Žodžius moki, dabar pamokysiu naudingų frazių. Kuo jos naudingos? Anglų kalba – standartinių frazių kalba. Lietuviškai tokių frazių mažai, galime jas sukurti. Pvz.: norėdami atsiskaityti kavinėje galime sakyti: ‘norėčiau atsiskaityti’, ‘paskaičiuokit, prašau’, ‘atneškit sąskaitą’ ir t.t. Angliškai yra vienintelė frazė ‘Can I have the bill, please?’ ir visi kiti vertimai bus neteisingi. Versdamas lietuviškas frazes pažodžiui, tiesiog na… nusišnekėsi… Pradedam?
Pirmiausia išmok naujas frazes. Paspausk raudoną ikonėlę ir pasiklausyk, kaip šauniai tas frazes įgarsino mano asistentė Veva. Jei nori pereiti prie kitos frazės, spausk ‚toliau‘, o jei nori grįžti prie ankstesnės frazės, spausk ‚atgal‘. Jeigu nenori šios užduoties atlikti, spausk 'Pratimų sąrašas' ir pasirink kitą užduotį. Pirmyn!
I think you have reached the level for promotional consideration.
Manau, esi pasirengęs užimti aukštesnes pareigas.
You consistently exceed performance goals, which is very good.
Visada viršiji nustatytus darbinius tikslus, o tai labai gerai.
You need to encourage collaboration within your team.
Tau reiktų skatinti komandos narių bendradarbiavimą.
You should improve on setting realistic timetables to keep projects on target.
Tau sunkiau sekasi numatyti realias projekto datas ir dėl to projektas nevyksta pagal numatytą planą.
You met the objectives within the specified time.
Įgyvendinai tikslus per numatytą laiką.
I provided my team with the resources needed to achieve their goals.
Pasirūpinau, kad mano komanda laiku gautų tikslams siekti reikiamas priemones ir pagalbą.
I am not that strong in facilitating group discussions.
Man tikrai sunkiai sekasi vesti grupinius pasitarimus.
I can handle bigger projects and assignments.
Aš pasiruošęs imtis didesnių projektų ir sunkesnių užduočių.
I think I make effective use of all available resources in all my projects.
Manau, vykdydamas projektus efektyviai išnaudoju visas prieinamas priemones.
You willingly share ideas and are good at implementing them.
Tu noriai daliniesi idėjomis ir moki jas įgyvendinti.
What individual objectives shall we set for the following year?
Kokius asmeninius tikslus išsikelsi kitiems metams?
I responded quickly to organizational changes.
Aš greitai prisitaikiau prie pokyčių organizacijoje.
Whilst you are focused and efficient, you need to do a bit more work on your management style.
Tu moki susikoncentruoti ir efektyviai dirbti, bet tau reiktų pagerinti savo vadovavimo stilių.
You have shown outstanding performance in handling customer complaints.
Tu puikiai susitvarkai su klientų skundais.
I consistently meet all deadlines.
Aš visada laikausi nustatytų terminų.