Work performance review 2.3. Žodžių kortelės anglų kalbos kursas internetu

Išversti iš anglų kalbos moki. Ar taip pat paprasta bus išversti tuos pačius žodžius iš lietuvių kalbos į anglų? A?! Perskaityk žodį lietuviškai, pagalvok, ką jis reiškia, spausk ‚versti kortelę‘, pasitikrink, ar teisingai išvertei. Jei atsakei teisingai, spausk varnelę, jei neteisingai – kryžiuką. Būk sąžiningas, nepamiršk, aš tave stebiu! Jeigu nenori šios užduoties atlikti, spausk 'Pratimų sąrašas' ir pasirink kitą užduotį.
solution
sprendimas
specified time
numatytas periodas
outstanding
išskirtinis
handle
susitvarkyti (su)
facilitate
palengvinti, leisti įvykti
improve
pagerinti, patobulinti
resources
ištekliai, išgalės
sincere
nuoširdus
consistently
nuosekliai
objectives
tikslai, uždaviniai
continuous
tęstinis, nuolatinis
employee
darbuotojas
performance
(darbo) atlikimas
efficient
efektyvus, našus
complaint
skundas
consideration
svarstymas, aptarimas
collaboration
bendradarbiavimas
on target
pagal numatytą planą
achieve
pasiekti
provide
teikti
assignment
užduotis
coaching
instruktavimas, apmokymas