Work performance review 2.1. Sujunk žodžius anglų kalbos kursas internetu

Dabar patikrinsim, kaip rimtai žiūrėjai į pirmą užduotį. Užtempk anglišką žodį ant lietuviško vertimo, turi pasigirsti kliktelėjimas. Spausk ‚tikrinti‘. Neteisingai užvesti žodžiai iššoks atgal. Jeigu nenori šios užduoties atlikti, spausk 'Pratimų sąrašas' ir pasirink kitą užduotį. Na gi, pirmyn!
on target|specified time|resources|improve
pagal planą|numatytas periodas|ištekliai|pagerinti
sincere|outstanding|efficient|consistently
nuoširdus|išskirtinis|efektyvus|nuosekliai
employee|solution|performance|collaboration
darbuotojas|sprendimas|atlikimas|bendradarbiavimas
complaint|objectives|assignment|solution
skundas|uždaviniai|užduotis|sprendimas
collaboration|objectives|on target|consistently
bendradarbiavimas|uždaviniai|pagal planą|nuosekliai
handle|facilitate|provide|complaint
susitvarkyti (su)|palengvinti|teikti|skundas
coaching|outstanding|handle|facilitate
apmokymas|išskirtinis|susitvarkyti (su)|palengvinti, leisti įvykti
efficient|consideration|achieve|continuous
efektyvus|svarstymas|pasiekti|tęstinis
improve|achieve|performance|coaching
pagerinti|pasiekti|atlikimas|apmokymas