Work performance review 2. IŠMOK ŽODŽIUS anglų kalbos kursas internetu

Pirmiausia pamokysiu tave žodžių. Tavęs laukia keturi pratimai.
Įsimink naujus žodžius. Paspausk raudoną ikonėlę ir išgirsk, kaip šauniai mano asistentė Veva juos įgarsino. Jei nori pereiti prie kito žodžio, spausk ‚toliau‘, o jei nori grįžti prie ankstesnio žodžio, spausk ‚atgal‘. Jeigu nenori šios užduoties atlikti, spausk 'Pratimų sąrašas' ir pasirink kitą užduotį. Pradedam?
collaboration
bendradarbiavimas
consistently
nuosekliai
on target
pagal numatytą planą
handle
susitvarkyti (su)
coaching
instruktavimas, apmokymas
specified time
numatytas periodas
sincere
nuoširdus
consideration
svarstymas, aptarimas
facilitate
palengvinti, leisti įvykti
achieve
pasiekti
solution
sprendimas
outstanding
išskirtinis
improve
pagerinti, patobulinti
objectives
tikslai, uždaviniai
continuous
tęstinis, nuolatinis
assignment
užduotis
performance
(darbo) atlikimas
resources
ištekliai, išgalės
employee
darbuotojas
complaint
skundas
provide
teikti
efficient
efektyvus, našus