Work performance review 5. VEVOS PATARIMAI: esamieji laikai anglų kalbos kursas internetu

VEVOS PATARIMAI

Dabarčiai nusakyti anglai naudoja present simple ir present continuous laikus. Present simple laikas (I travel, Do I travel?, I don’t travel; He travels, Does he travel?, He doesn’t travel) naudojamas kalbant apie tai kas kalbėtojui dabartyje atrodo pastovu, pvz.: I get up at 6.00. Nors būna dienų, kai pramiega ar keliasi vėliau, vis tik kaip taisyklė keliasi 6.00.
Present continuous (I am travelling, Am I travelling?, I’m not travelling; He is travelling, Is he travelling?, He isn’t travelling; They are travelling, Are they travelling?, They aren’t travelling) naudojamas kalbant apie tai, kas kalbančiajam dabartyje yra laikina. Pvz.: I am working late this week, because my colleague is on holidays and I have to do his job.
Kartais tas pats veiksmas gali būti nusakomas skirtingais laikais, nes kalbantieji situaciją suvokia skirtingai. Pvz.: dirbate kompanijoje ABC. Susiradote kitą darbą ir po dviejų savačių iš dabartinio išeisite. Nusakydami situaciją, sakysite I am working for ABC., nes jums ši darbovietė jau laikina, tačiau jūsų kolegos, kurie to nežino sakys, You work for ABC., nes jie nežino, kad ketinate išeiti.
Na gi, patikrinkime, ar įsisavinai patarimus. Parink labiausiai tinkamą frazę.
Sarah is sick.
She's staying at home this week.|She stays at home this week.
My colleagues are really nice people.
I get along with all of them.|I'm getting along with all of them.
Unfortunately...
...I go on business trips every month.|...I'm going on business trips every month.
It's a difficult time for Tim.
He's setting up a new company.|He sets up a new company.
I’m really nervous.
I'm giving a presentation right now.|I give a presentation right now.