Networking 3.2. Sudėliok frazę teisinga tvarka anglų kalbos kursas internetu

Padirbėkime dar su frazėmis. Dabar reikės sudėlioti žodžius teisinga tvarka. Užtempk angliškus žodžius ant baltų langelių apačioje, turi pasigirsti kliktelėjimas. Spausk ‚tikrinti‘, neteisingai užtempti žodžiai iššoks atgal. Jeigu nenori šios užduoties atlikti, spausk 'Pratimų sąrašas' ir pasirink kitą užduotį. Varom?
Let's meet some of the team
Susipažinkime su keliais komandos nariais.
Can I pass you over to my colleague Tom Brown?
Gal galiu jus perduoti savo bendradarbiui Tomui Braunui? Jis galėtų padėti.
Currently I'm working on this project
Šiuo metu dirbu su šiuo projektu.
Let me introduce you to some people
Norėčiau pristatyti jus keliems žmonėms.
Can I have your name?
Koks jūsų vardas? (formalioje situacijoje)
I wonder if you might be interested in working together
Galbūt jus domintų bendradarbiavimas?
We're based in Vilnius
Mes įsikūrę Vilniuje.
If you’d excuse me, I just need to talk to Anna over there
Atsiprašau, bet man reikia persimesti keliais žodžiais su Ana.
You must be Tom Brown
Jūs tikriausiai Tomas Braunas.
How nice to meet you at last
Pagaliau susitikome.
I'm sorry, could you say your name again?
Priminkite savo vardą.
Your name was given to me by my colleague Tom Brown
Gavau jūsų kontaktus iš bendradarbio Tomo Brauno.
I'm sorry I don't remember your name
Atleiskite, nepamenu jūsų vardo.
Can I introduce myself? I'm Anna Brown
Norėčiau prisistatyti. Aš - Ana Braun.
It's Anna, isn't it?
Jūsų vardas Ana, ar ne?
I'm looking forward to working with you
Džiaugiuosi, kad kartu dirbsime.
Are you familiar with this system?
Ar teko girdėti apie šią sistemą?
Your face looks familiar but I can't remember your name
Jūs atrodote matytas, bet neprisimenu jūsų vardo.
I'm Anna Brown, we talked on the phone
Aš - Ana Braun. Kalbėjomes telefonu.