Networking 3. IŠMOK FRAZES anglų kalbos kursas internetu

Žodžius moki, dabar pamokysiu naudingų frazių. Kuo jos naudingos? Anglų kalba – standartinių frazių kalba. Lietuviškai tokių frazių mažai, galime jas sukurti. Pvz.: norėdami atsiskaityti kavinėje galime sakyti: ‘norėčiau atsiskaityti’, ‘paskaičiuokit, prašau’, ‘atneškit sąskaitą’ ir t.t. Angliškai yra vienintelė frazė ‘Can I have the bill, please?’ ir visi kiti vertimai bus neteisingi. Versdamas lietuviškas frazes pažodžiui, tiesiog na… nusišnekėsi… Pradedam?
Pirmiausia išmok naujas frazes. Paspausk raudoną ikonėlę ir pasiklausyk, kaip šauniai tas frazes įgarsino mano asistentė Veva. Jei nori pereiti prie kitos frazės, spausk ‚toliau‘, o jei nori grįžti prie ankstesnės frazės, spausk ‚atgal‘. Jeigu nenori šios užduoties atlikti, spausk 'Pratimų sąrašas' ir pasirink kitą užduotį. Pirmyn!
If you’d excuse me, I just need to talk to Anna over there.
Atsiprašau, bet man reikia persimesti keliais žodžiais su Ana.
I'm sorry, could you say your name again?
Priminkite savo vardą.
Can I pass you over to my colleague Tom Brown?
Gal galiu jus perduoti savo bendradarbiui Tomui Braunui? Jis galėtų padėti.
How nice to meet you at last.
Pagaliau susitikome.
It's Anna, isn't it?
Jūsų vardas Ana, ar ne?
Currently I'm working on this project.
Šiuo metu dirbu su šiuo projektu.
I wonder if you might be interested in working together.
Galbūt jus domintų bendradarbiavimas?
Can I introduce myself? I'm Anna Brown.
Norėčiau prisistatyti. Aš - Ana Braun.
I'm Anna Brown, we talked on the phone.
Aš - Ana Braun. Kalbėjomes telefonu.
We're based in Vilnius.
Mes įsikūrę Vilniuje.
I'm looking forward to working with you.
Džiaugiuosi, kad kartu dirbsime.
I'm sorry I don't remember your name.
Atleiskite, nepamenu jūsų vardo.
You must be Tom Brown.
Jūs tikriausiai Tomas Braunas.
Let me introduce you to some people.
Norėčiau pristatyti jus keliems žmonėms.
Your name was given to me by my colleague Tom Brown.
Gavau jūsų kontaktus iš bendradarbio Tomo Brauno.
Your face looks familiar but I can't remember your name.
Jūs atrodote matytas, bet neprisimenu jūsų vardo.
Are you familiar with this system?
Ar teko girdėti apie šią sistemą?
Let's meet some of the team.
Susipažinkime su keliais komandos nariais.
Can I have your name?
Koks jūsų vardas? (formalioje situacijoje)