Handling questions 4. VEVOS PATARIMAI: konstrukcija WOULD RATHER anglų kalbos kursas internetu

VEVOS PATARIMAI

Would rather naudojama, kai kalbama apie pasirinkimą konkrečioje situacijoje.
Pvz.:A: Would you like some coffee?
B: I'd rather have tea.
Jeigu norite pasakyti, kad jums šiaip arbata labiau patinka nei kava, naudokite prefer, pvz.: I prefer tea to coffee.
Would rather frazė trumpinasi į 'd rather. Po jos naudojama pirma veiksmažodžio forma be dalytės to. Po prefer naudojame daiktavardį arba veiksmažodžio - ing formą.
Na gi, patikrinkime, ar įsisavinai patarimus. Parink labiausiai tinkamą frazę.
I...
...would rather go out this Friday than stay in.|...prefer going out this Friday to staying in.
Would you like to have a snack?
I'd rather have lunch.|I prefer having lunch.
I...
...prefer staying in on Fridays to going out.|....would rather stay in on Fridays than go out.
I have to go on a business trip tomorrow.
I'd rather stay at home.|I prefer staying at home.
I like enjoying my food.
I prefer having a quiet lunch to having a business lunch.|I'd rather have a quiet lunch than a business lunch.