Handling questions 2.3. Frazių kortelės anglų kalbos kursas internetu

Išversti iš anglų kalbos moki. Ar taip pat paprasta bus išversti tas pačias frazes iš lietuvių kalbos į anglų? A?! Perskaityk frazę lietuviškai, pagalvok, ką ji reiškia, spausk ‚versti kortelę‘, pasitikrink, ar teisingai išvertei. Jei atsakei teisingai, spausk varnelę, jei neteisingai – kryžiuką. Būk sąžiningas, nepamiršk, aš tave stebiu! Jeigu nenori šios užduoties atlikti, spausk 'Pratimų sąrašas' ir pasirink kitą užduotį.
Can I come back to this question in a moment?
Gal galėčiau grįžti prie šio klausimo šiek tiek vėliau?
If you have any further questions, feel free to email me. My email address is…
Jeigu iškils kokių klausimų, atsiųskite juos man elektroniniu paštu. Mano adresas...
Sorry, I don't quite follow.
Atsiprašau, ne visai suprantu.
Thanks for raising this issue.
Gerai, kad užvedėte šią temą.
I'm sorry, I'm not quite with you.
Atsiprašau, nelabai suprantu apie ką kalbate.
I’m afraid I simply can’t answer that at the moment.
Deja, šiuo metu į šį klausimą negaliu atsakyti.
Do you see what I mean?
Ar suprantate, ką noriu pasakyti?
I'm going to take any qestions you'd like to ask.
Atsakysiu į jums kilusius klausimus.
If you don’t mind, I’d like to answer that question at the end.
Jeigu neprieštarausite, pasiliksiu šį klausimą pabaigai.
That's not the point.
Esmė ne tame.
Are there any other questions?
Ar dar turite klausimų?
Where was I?
Apie ką aš kalbėjau?
Does that answer your question?
Ar atsakiau į jūsų klausimą?
John, would you like to take this question?
Džonai, gal tu norėtum atsakyti į šį klausimą?
Let me deal with your question about sales first, then I’ll come back to your other question later.
Pirmiausia atsakysiu į klausimą apie pardavimus, tada grįšiu prie kito klausimo.
Can I check that I’ve understood your question?
Noriu įsitikinti, ar teisingai supratau jūsų klausimą.
That's a good question.
Geras klausimas.
Sorry, I didn't catch that.
Nepagavau minties.
I can't go into details here.
Negaliu dabar leistis į smulkmenas.
I’ll be here for a few more minutes afterwards so feel free to come up and talk to me.
Pabūsiu čia dar kelias minutes, todėl galite prieiti pasikalbėti.
I'm glad you asked that question.
Džiaugiuosi, kad uždavėte šį klausimą.