Handling questions 2. IŠMOK FRAZES anglų kalbos kursas internetu

Pirmiausia išmok naujas frazes. Paspausk raudoną ikonėlę ir pasiklausyk, kaip šauniai tas frazes įgarsino mano asistentė Veva. Jei nori pereiti prie kitos frazės, spausk ‚toliau‘, o jei nori grįžti prie ankstesnės frazės, spausk ‚atgal‘. Jeigu nenori šios užduoties atlikti, spausk 'Pratimų sąrašas' ir pasirink kitą užduotį. Pirmyn!
I'm glad you asked that question.
Džiaugiuosi, kad uždavėte šį klausimą.
I can't go into details here.
Negaliu dabar leistis į smulkmenas.
That's not the point.
Esmė ne tame.
Can I come back to this question in a moment?
Gal galėčiau grįžti prie šio klausimo šiek tiek vėliau?
Are there any other questions?
Ar dar turite klausimų?
I’ll be here for a few more minutes afterwards so feel free to come up and talk to me.
Pabūsiu čia dar kelias minutes, todėl galite prieiti pasikalbėti.
Do you see what I mean?
Ar suprantate, ką noriu pasakyti?
Where was I?
Apie ką aš kalbėjau?
Can I check that I’ve understood your question?
Noriu įsitikinti, ar teisingai supratau jūsų klausimą.
John, would you like to take this question?
Džonai, gal tu norėtum atsakyti į šį klausimą?
I’m afraid I simply can’t answer that at the moment.
Deja, šiuo metu į šį klausimą negaliu atsakyti.
Thanks for raising this issue.
Gerai, kad užvedėte šią temą.
That's a good question.
Geras klausimas.
Does that answer your question?
Ar atsakiau į jūsų klausimą?
Sorry, I didn't catch that.
Nepagavau minties.
If you have any further questions, feel free to email me. My email address is…
Jeigu iškils kokių klausimų, atsiųskite juos man elektroniniu paštu. Mano adresas...
If you don’t mind, I’d like to answer that question at the end.
Jeigu neprieštarausite, pasiliksiu šį klausimą pabaigai.
I'm going to take any qestions you'd like to ask.
Atsakysiu į jums kilusius klausimus.
Let me deal with your question about sales first, then I’ll come back to your other question later.
Pirmiausia atsakysiu į klausimą apie pardavimus, tada grįšiu prie kito klausimo.
Sorry, I don't quite follow.
Atsiprašau, ne visai suprantu.
I'm sorry, I'm not quite with you.
Atsiprašau, nelabai suprantu apie ką kalbate.