Job interview 3.2. Sudėliok frazę teisinga tvarka anglų kalbos kursas internetu

Padirbėkime dar su frazėmis. Dabar reikės sudėlioti žodžius teisinga tvarka. Užtempk angliškus žodžius ant baltų langelių apačioje, turi pasigirsti kliktelėjimas. Spausk ‚tikrinti‘, neteisingai užtempti žodžiai iššoks atgal. Jeigu nenori šios užduoties atlikti, spausk 'Pratimų sąrašas' ir pasirink kitą užduotį. Varom?
I am able to lend support to employees by sharing my experience in the field
Aš moku pagelbėti darbuotojams pasidalindama savo patirtimi, kurią įgijau šioje srityje.
I continuously grow and improve in my work field
Aš nuolat tobulėju savo darbinėje srityje.
I keep my meetings on schedule
Moku laiku užbaigti susirinkimus.
I am clever and imaginative when confronted with obstacles
Kai atsiranda kliūčių veikiu protingai ir kūrybingai.
I have experience in accounting which I imagine would come handy in this job
Turiu patirties buhalterijoje, manau, kad tai pasitarnaus šiame darbe.
At the start the biggest challenge would be getting to grips with the processes
Iš pradžių sunkiausia bus susigaudyti procesuose.
I am a fast learner
Aš greitai mokausi.
Would I receive any kind of training for this job?
Ar dalyvausiu kokiuose nors darbui reikalinguose mokymuose?
I am able to build strong relationships with others
Gebu užmegzti gerus santykius.
I effectively put plans into actions
Aš moku įgyvendinti planus.
I am good at establishing effective working relationships
Man puikiai sekasi kurti produktyvius darbinius santykius.
I was extremely busy at my previous work and had to learn to manage my time well
Buvusiame darbe turėjau labai daug darbo, todėl išmokau puikiai planuoti laiką.
I am good at enforcing company policies and values
Puikiai įgyvendinu įmonės politiką ir vertybes.
My knowledge of the company makes me a stronger candidate than most other candidates
Daug žinau apie šią įmonę, todėl esu stipresnis kandidatas už daugumą.
I adapt quickly to changing situations
Aš greitai prisitaikau prie pokyčių.
I am good at working with people
Puikiai dirbu su žmonėmis.