Job interview 3. IŠMOK FRAZES anglų kalbos kursas internetu

Žodžius moki, dabar pamokysiu naudingų frazių. Kuo jos naudingos? Anglų kalba – standartinių frazių kalba. Lietuviškai tokių frazių mažai, galime jas sukurti. Pvz.: norėdami atsiskaityti kavinėje galime sakyti: ‘norėčiau atsiskaityti’, ‘paskaičiuokit, prašau’, ‘atneškit sąskaitą’ ir t.t. Angliškai yra vienintelė frazė ‘Can I have the bill, please?’ ir visi kiti vertimai bus neteisingi. Versdamas lietuviškas frazes pažodžiui, tiesiog na… nusišnekėsi… Pradedam?
Pirmiausia išmok naujas frazes. Paspausk raudoną ikonėlę ir pasiklausyk, kaip šauniai tas frazes įgarsino mano asistentė Veva. Jei nori pereiti prie kitos frazės, spausk ‚toliau‘, o jei nori grįžti prie ankstesnės frazės, spausk ‚atgal‘. Jeigu nenori šios užduoties atlikti, spausk 'Pratimų sąrašas' ir pasirink kitą užduotį. Pirmyn!
I am able to build strong relationships with others.
Gebu užmegzti gerus santykius.
I was extremely busy at my previous work and had to learn to manage my time well.
Buvusiame darbe turėjau labai daug darbo, todėl išmokau puikiai planuoti laiką.
I am good at establishing effective working relationships.
Man puikiai sekasi kurti produktyvius darbinius santykius.
I suppose my knowledge of the company makes me a stronger candidate than most other candidates for the job.
Daug žinau apie šią įmonę, todėl manau, kad esu stipresnis kandidatas už daugumą.
I adapt quickly to changing situations.
Aš greitai prisitaikau prie pokyčių.
I am able to lend support and guidance to employees by sharing my experience in the field.
Aš moku pagelbėti ir padėti darbuotojams pasidalindama savo patirtimi, kurią įgijau šioje srityje.
I keep my meetings on schedule.
Moku laiku užbaigti susirinkimus.
I continuously grow and improve in my work field.
Aš nuolat tobulėju savo darbinėje srityje.
I am good at working with people.
Puikiai dirbu su žmonėmis.
I am clever and imaginative when confronted with obstacles.
Kai atsiranda kliūčių veikiu protingai ir kūrybingai.
I am a fast learner.
Aš greitai mokausi.
I effectively put plans into actions.
Aš moku įgyvendinti planus.
Would I receive any kind of training for this job?
Ar dalyvausiu kokiuose nors darbui reikalinguose mokymuose?
I am good at enforcing company policies and values without creating negative reactions.
Puikiai įgyvendinu įmonės politiką ir vertybes nesukeldama aplinkinių nepasitenkinimo.
I have experience in accounting which I imagine would come handy in this job.
Turiu patirties buhalterijoje, manau, kad tai pasitarnaus šiame darbe.
I imagine at the start the biggest challenge would be getting to grips with the processes and the software you use.
Manau, kad iš pradžių sunkiausia bus susigaudyti procesuose ir susipažinti su jūsų naudojama programine įranga.