Job interview 5. VEVOS PATARIMAI: esamieji laikai ateičiai nusak anglų kalbos kursas internetu

VEVOS PATARIMAI

Esamieji laikai gali būti naudojami ateičiai nusakyti. Present simple naudojamas kai kalbama apie tvarkaraščius (transportas, įstaigų darbo laikas, pasilinksminimo vietų repertuaras), present continuous naudojamas kalbant apie žmogaus susitarimus. Pvz.: I'm leaving for Paris tomorrow. My plane takes off at 10.15.
Na gi, patikrinkime, ar įsisavinai patarimus. Parink labiausiai tinkamą frazę.
Our office....
...starts work at 8.00.|...is starting work at 8.00.
I...
...am starting work at 8.00 tomorrow, because I have an early meeting.|...start work at 8.00 tomorrow, because I have an early meeting.
I...
...am having a business lunch today.|...have a business lunch today.
I...
...am leaving for holidays tomorrow afternoon.|...leave for holidays tomorrow afternoon.
We have to go.
The concert starts at 6.30.|The concerts is starting at 6.30.