Checking progress 3.2. Sudėliok frazę teisinga tvarka anglų kalbos kursas internetu

Padirbėkime dar su frazėmis. Dabar reikės sudėlioti žodžius teisinga tvarka. Užtempk angliškus žodžius ant baltų langelių apačioje, turi pasigirsti kliktelėjimas. Spausk ‚tikrinti‘, neteisingai užtempti žodžiai iššoks atgal. Jeigu nenori šios užduoties atlikti, spausk 'Pratimų sąrašas' ir pasirink kitą užduotį. Varom?
We're just under budget
Neišnaudojome viso biudžeto.
Have we covered everything?
Ar viską aptarėme?
Keep me posted
Nuolat informuok mane.
We have improved sales by 20% through selling to new markets
Pradėjome prekiauti naujose rinkose, todėl pagerinome pardavimus 20%.
Are we on schedule with this?
Ar neatsiliekame nuo grafiko?
The task has been finished successfully
Užduotis buvo sėkmingai įvykdyta.
Unfortunately, we're over budget
Deja, viršijame numatytą biudžetą.
Will everything be ready for June 21?
Ar viskas bus paruošta birželio 21?
Everything is going well
Viskas sklandžiai vyksta.
How are we doing with our summer campaign?
Kaip sekasi su vasaros kampanija?
We have exceeded the original goal by 15%
Viršijome pradinį tikslą penkiolika procentų.
I’m afraid we're behind schedule
Deja, atsiliekame nuo grafiko.
Anything else to report?
Ar dar liko pranešimų?