Checking progress 3. IŠMOK FRAZES anglų kalbos kursas internetu

Žodžius moki, dabar pamokysiu naudingų frazių. Kuo jos naudingos? Anglų kalba – standartinių frazių kalba. Lietuviškai tokių frazių mažai, galime jas sukurti. Pvz.: norėdami atsiskaityti kavinėje galime sakyti: ‘norėčiau atsiskaityti’, ‘paskaičiuokit, prašau’, ‘atneškit sąskaitą’ ir t.t. Angliškai yra vienintelė frazė ‘Can I have the bill, please?’ ir visi kiti vertimai bus neteisingi. Versdamas lietuviškas frazes pažodžiui, tiesiog na… nusišnekėsi… Pradedam?
Pirmiausia išmok naujas frazes. Paspausk raudoną ikonėlę ir pasiklausyk, kaip šauniai tas frazes įgarsino mano asistentė Veva. Jei nori pereiti prie kitos frazės, spausk ‚toliau‘, o jei nori grįžti prie ankstesnės frazės, spausk ‚atgal‘. Jeigu nenori šios užduoties atlikti, spausk 'Pratimų sąrašas' ir pasirink kitą užduotį. Pirmyn!
We have improved sales by 20% through selling to new markets.
Pradėjome prekiauti naujose rinkose, todėl pagerinome pardavimus 20%.
Are we on schedule with this?
Ar neatsiliekame nuo grafiko?
Anything else to report?
Ar dar liko pranešimų?
Keep me posted.
Nuolat informuok mane.
Have we covered everything?
Ar viską aptarėme?
Everything is going well.
Viskas sklandžiai vyksta.
We're just under budget.
Neišnaudojome viso biudžeto.
Unfortunately, we're over budget.
Deja, viršijame numatytą biudžetą.
How are we doing with our summer campaign?
Kaip sekasi su vasaros kampanija?
I’m afraid we're behind schedule.
Deja, atsiliekame nuo grafiko.
Will everything be ready for June 21?
Ar viskas bus paruošta birželio 21?
We have exceeded the original goal by 15%.
Viršijome pradinį tikslą penkiolika procentų.
The task has been finished successfully.
Užduotis buvo sėkmingai įvykdyta.