Anglų kalbos kursas: Work

2.4 Practice - translate sentences

Išversk sakinius į anglų kalbą.

- verčiama kaip:
We are attending a meeting. - verčiama kaip: Mes dalyvaujame susitikime.
I don't work part time. - verčiama kaip: Aš nedirbu nepilnu etatu.
Is he making an offer? - verčiama kaip: Ar jis dabar ruošia pasiūlymą?
He doesn't manage a team. - verčiama kaip: Jis nevadovauja komandai.
You are going on a business trip this week. - verčiama kaip: Šią savaitę tu važiuosi į komandiruotę.
He often goes on business trips. - verčiama kaip: Jis dažnai važinėja į komandiruotes.
She doesn't make offers. - verčiama kaip: Ji neruošia pasiūlymų.
Am I making a report? - verčiama kaip: Ar aš dabar ruošiu ataskaitą?
I talk to clients every day. - verčiama kaip: Aš kasdien bendrauju su klientais.
We don't place orders. - verčiama kaip: Mes nedarome užsakymų.
You don't give presentations. - verčiama kaip: Tu iš viso nedarai pristatymų.
Are we making a report? - verčiama kaip: Ar mes ruošiame ataskaitą?
Are they attending a meeting? - verčiama kaip: Ar jie dabar dalyvauja susitikime?
Are you working now? - verčiama kaip: Ar tu dabar dirbi?
They write emails every day. - verčiama kaip: Jie kasdien rašo laiškus.