Anglų kalbos kursas: Work

2.2 Present continuous forms

She is going; Is she going?; She isn't going - verčiama kaip: Ji eina; Ar ji eina?; Ji neina
You are going; Are you going?; You aren't going - verčiama kaip: Tu eini/Jūs einate; Ar tu eini/jūs einate?; Tu neini/Jūs neinate
He is going; Is he going?; He isn't going - verčiama kaip: Jis eina; Ar jis eina?; Jis neina
I am going; Am I going?; I'm not going - verčiama kaip: Aš einu; Ar aš einu?; Aš neinu
It is going; Is it going?; It isn't going - verčiama kaip: Jis/Ji (ne žmogus) eina; Ar jis/ji eina?; Jis/Ji neina
They are going; Are they going?; They aren't going - verčiama kaip: Jie/Jos eina; Ar jie/jos eina?; Jie/Jos neina

PRESENT CONTINUOUS FORMS - esamojo tęstinio laiko asmenavimas

TEIGIAMA FORMA
I am going - aš einu
You are going - tu eini
He/She/It is going - jis/ji eina

We are going - mes einame
You are going - jūs einate
They are going - jie/jos eina

KLAUSIAMOJI FORMA
Am I going? - ar aš einu?
Are you going? - ar tu eini?
Is he/she/it going? - ar jis/ji eina?

Are we going? - ar mes einame?
Are you going? - ar jūs einate?
Are they going? - ar jie/jos eina?

NEIGIAMA FORMA
I am not going = I'm not going - aš neinu
You are not go = You aren't going - tu neini 
He/She/It is not going = He/She/It isn't going - jis/ji neina

We are not going = We're not going - mes neiname
You are not going = You aren't going - jūs neinate
They are not going = They aren't going - jie/jos neina

Spausk 'toliau' ir išklausyk kiekvieną eilutę atskirai.

- verčiama kaip:
We are going; Are we going?; We aren't going - verčiama kaip: Mes einame; Ar mes einame?; Mes neiname