Anglų kalbos kursas: Work

2. PRESENT SIMPLE & CONTINUOUS

PRESENT SIMPLE & PRESENT CONTINUOUS - esamasis paprastasis ir esamasis tęstinis laikai

Anglų kalboje dabartis nusakoma dviem gramatiniais laikais
PRESENT SIMPLE nusako veiksmus, kurie VYKSTA DABAR + YRA PASTOVŪS ARBA BESIKARTOJANTYS, pvz.: I work for ART. (mano kontraktas neterminuotas, šiai dienai planų keisti darbą nėra); I get up at 7.00 o'clock. (kaip taisyklė keliuosi septintą, nesvarbu, kad pasitaiko išimčių)

PRESENT CONTINUOUS nusako veiksmus, kurie VYKSTA DABAR + YRA LAIKINI, pvz.: You are studying English now. (būtent šią akimirką mokaisi anglų kalbos, o viskas, ką darome šią akimirką yra laikina); I am looking for a present for my brother. (ieškau broliui dovanos, rasiu ir nebeieškosiu, tai - laikinas veiksmas mano gyvenime, be to, nebūtinai ieškau šią akimirką, galbūt šią akimirką dirbu, tačiau laikinai užsiimu dovanos paieškomis). 

Abu šie laikai nusako ir ateities veiksmus:
PRESENT SIMPLE nusako tvarkaraščiuose ir grafikuose numatytus veiksmus, pvz.: The film starts at 9.00. 

PRESENT CONTINUOUS nusako ateities susitarimus, pvz.: I am going out with my friends tonight. (Šį vakarą esu sutaręs susitikti su draugais. PRESENT CONTINUOUS būtent reiškia, kad su draugais sutarta, jeigu nebūčiau susitaręs, šio laiko nevartočiau). 

BŪSENOS veiksmažodžiai (tokie, kurių negali įsivaizduoti, kaip atrodo, pvz.: have, remember, love) negali būti vartojami PRESENT CONTINUOUS laike. Jie niekada nereiškia laikinumo. 

- verčiama kaip: