Anglų kalbos kursas: Work

1.2 Flashcards

Pasitikrink, ar išmokai žodžius.

- verčiama kaip:
help colleagues - verčiama kaip: padėti kolegoms
make reports - verčiama kaip: ruošti ataskaitas
work eight to five - verčiama kaip: dirbti nuo aštuonių iki penkių
prepare presentations - verčiama kaip: ruošti prezentacijas
work shifts - verčiama kaip: dirbti pamainomis
make offers - verčiama kaip: ruošti pasiūlymus
talk to clients - verčiama kaip: bendrauti su klientais
contact suppliers - verčiama kaip: susisiekti su tiekėjais
write emails - verčiama kaip: rašyti laiškus
go on business trips - verčiama kaip: važiuoti į komandiruotes
give presentations - verčiama kaip: daryti pristatymus
work part time - verčiama kaip: dirbti nepilnu etatu
attend meetings - verčiama kaip: dalyvauti susitikimuose
place orders - verčiama kaip: daryti užsakymus
answer phone calls - verčiama kaip: atsiliepti į skambučius
manage a team - verčiama kaip: vadovauti komandai