Anglų kalbos kursas: Work

2.1 Match the words

Sujunk žodžius su jų vertimais.

- verčiama kaip:
talk to clients|contact suppliers|make offers|place orders - verčiama kaip: bendrauti su klientais|susisiekti su tiekėjais|ruošti pasiūlymus|daryti užsakymus
manage a team|help colleagues|contact suppliers|attend meetings - verčiama kaip: vadovauti komandai|padėti kolegoms|susisiekti su tiekėjais|dalyvauti susirinkimuose
work part time|work shifts|make reports|give presenations - verčiama kaip: dirbti nepilnu etatu|dirbti pamainomis|ruošti ataskaitas|daryti pristatymus
answer phone calls|attend meetings|make reports|help colleagues - verčiama kaip: atsiliepti į skambučius|dalyvauti susirinkimuose|ruošti ataskaitas|padėti kolegoms
write emails|make reports|prepare presentations|give presentations - verčiama kaip: rašyti laiškus|ruošti ataskaitas|ruošti prezentacijas|daryti pristatymus
go on business trips|work eight to five|work part time|work shifts - verčiama kaip: važiuoti į komandiruotes|dirbti nuo aštuonių iki penkių|dirbti nepilnu etatu|dirbti pamainomis