Anglų kalbos kursas: Work

5.2 Flashcards

Pasitikrink, ar išmokai žodžius.

- verčiama kaip:
graduate - verčiama kaip: baigti (mokymo įstaigą)
carry - verčiama kaip: nešti
unwelcome - verčiama kaip: nepageidaujamas
calm - verčiama kaip: ramus
succeed - verčiama kaip: pavykti
completely - verčiama kaip: visiškai
walk - verčiama kaip: eiti
keep alive - verčiama kaip: išsaugoti
each - verčiama kaip: kiekvienas
glass - verčiama kaip: stiklinė
course - verčiama kaip: kursas
butler - verčiama kaip: liokajus
remain - verčiama kaip: išlikti
employer - verčiama kaip: darbdavys
receive - verčiama kaip: gauti
few - verčiama kaip: keletas
king - verčiama kaip: karalius
party - verčiama kaip: šventė, vakarėlis
to be able - verčiama kaip: galėti
concentration - verčiama kaip: susikaupimas
pipe - verčiama kaip: pypkė
another - verčiama kaip: kitas
move - verčiama kaip: judėti
take - verčiama kaip: trukti
straight - verčiama kaip: tiesus
mistake - verčiama kaip: klaida
properly - verčiama kaip: tinkamai
guest - verčiama kaip: svečias
practice - verčiama kaip: treniravimasis
slowly - verčiama kaip: lėtai
secondly - verčiama kaip: antra
quality - verčiama kaip: kokybė
certificate - verčiama kaip: diplomas
last - verčiama kaip: ištverti, trukti
fewer - verčiama kaip: mažiau
recognise - verčiama kaip: atpažinti
try - verčiama kaip: bandyti
back - verčiama kaip: nugara
first of all - verčiama kaip: visų pirma
deal - verčiama kaip: susitvarkyti, susidoroti
finally - verčiama kaip: galų gale
fall - verčiama kaip: kristi
steal - verčiama kaip: vogti
introduce - verčiama kaip: pristatyti
even - verčiama kaip: net, netgi
protect - verčiama kaip: apginti
floor - verčiama kaip: grindys
household - verčiama kaip: šeimyna
crash - verčiama kaip: sudužti
phrase - verčiama kaip: frazė