Anglų kalbos kursas: Work

5.1 Match the words

Sujunk žodžius su jų vertimais.

- verčiama kaip:
keep alive|first of all|to be able|even - verčiama kaip: išsaugoti|visų pirma|galėti|net, netgi
deal|recognise|carry|fall - verčiama kaip: susitvarkyti, susidoroti|atpažinti|nešti|kristi
straight|unwelcome|slowly|calm - verčiama kaip: tiesus|nepageidaujamas|lėtai|ramus
fewer|each|another|few - verčiama kaip: mažiau|kiekvienas|kitas|keletas
household|certificate|guest|quality - verčiama kaip: šeimyna|diplomas|svečias|kokybė
move|introduce|walk|practice - verčiama kaip: judėti|pristatyti|eiti|treniruotis
floor|mistake|glass|party - verčiama kaip: grindys|klaida|stiklinė|šventė, vakarėlis
employer|concentration|back|floor - verčiama kaip: darbdavys|susikaupimas|nugara|grindys
fall|crash|remain|carry - verčiama kaip: kristi|sudužti|išlikti|nešti
butler|course|king|pipe - verčiama kaip: liokajus|kursas|karalius|pypkė
receive|try|steal|protect - verčiama kaip: gauti|bandyti|vogti|apsaugoti
to be able|first of all|keep alive|finally - verčiama kaip: galėti|visų pirma|išsaugoti|galų gale
straight|deal|slowly|remain - verčiama kaip: tiesus|susidoroti, susitvarkyti|lėtai|išlikti
take|succeed|graduate|last - verčiama kaip: trukti|pavykti|baigti (mok.įstaigą)|trukti, ištverti
each|few|receive|guest - verčiama kaip: kiekvienas|keletas|gauti|svečias
finally|properly|secondly|completely - verčiama kaip: galų gale|tinkamai|antra|visiškai
try|recognise|introduce|employer - verčiama kaip: bandyti|atpažinti|pristatyti|darbdavys