Anglų kalbos kursas: Work

4. PREPOSITIONS OF TIME

PREPOSITIONS OF TIME - laiko prielinksniai

Pagrindiniai laiko prielinksniai: ATONIN
1. AT naudojamas nusakant laikrodžio rodomą laiką, pvz.: at 14.25at midday/midnight (rodo laikrodis) 
2. ON naudojamas su dienomis, pvz.: on Sundayon July 12thon birthday (gimimo diena), on holiday (per atostogas, nes žodyje yra DAY, on Christmas day (pirmąją Kalėdų dieną)
3. IN visais kitais atvejais, pvz.: in the morning/eveningin summer (vasarą), in July (liepą), in 1991.

IŠIMTYS:
at night (naktį)
at weekend (savaitgalį)
at Christmas (visą kalėdinį periodą, ne vieną dieną)

Jeigu frazėje yra žodžiai yesterday (vakar), tomorrow (rytoj), next (sekantį), last (praėjusį), this (šį), every (kiekvieną), nenaudojamas joks prielinksnis,pvz.:
in summer, bet every summerthis summer
in the morning, bet next morningtomorrow morning
in July, bet last July


- verčiama kaip: