Anglų kalbos kursas: Work

1. NEW WORDS - things we do at work

work eight to five - verčiama kaip: dirbti nuo aštuonių iki penkių
help colleagues - verčiama kaip: padėti kolegoms
work shifts - verčiama kaip: dirbti pamainomis
attend meetings - verčiama kaip: dalyvauti susitikimuose
answer phone calls - verčiama kaip: atsiliepti į skambučius
manage a team - verčiama kaip: vadovauti komandai
talk to clients - verčiama kaip: bendrauti su klientais
contact suppliers - verčiama kaip: susisiekti su tiekėjais
go on business trips - verčiama kaip: važiuoti į komandiruotes
make offers - verčiama kaip: ruošti pasiūlymus
work part time - verčiama kaip: dirbti nepilnu etatu

Išmok žodžius, kurių prireiks šiame skyriuje. 

- verčiama kaip:
prepare presentations - verčiama kaip: ruošti prezentacijas
place orders - verčiama kaip: daryti užsakymus
give presentations - verčiama kaip: daryti pristatymus
make reports - verčiama kaip: ruošti ataskaitas
write emails - verčiama kaip: rašyti laiškus