Anglų kalbos kursas: Tourism

4. IF TYPE 1

Parink teisingą atsakymą.

- verčiama kaip:

IT TYPE 1 - 'Jeigu' sakinių pirmas tipas

Kartais sakiniais nusakome sąlygas 'jeigu'... Reikia prisiminti, kad tokiuose sakiniuose negalima naudoti būsimojo laiko, reikia naudoti esamąjį, pvz.: If it rains tomorrow, we will not go to the park. - 'Jeigu rytoj lis, neisime į parką.'

Ateities laiko negalima naudoti tik sakinio dalyje su if (if it rains), pagrindiniame sakinyje (we will go to the park) ateities laiką naudoti galima!

- verčiama kaip: