Anglų kalbos kursas: Tourism

2.2 Practice - translate sentences

Will they buy a map? - verčiama kaip: Ar jie nusipirks žemėlapį?
We won't buy this car. - verčiama kaip: Mes nepirksime šios mašinos.

Išversk sakinius į angų kalbą.

- verčiama kaip:
They will have dinner at eight. - verčiama kaip: Jie vakarieniaus aštuntą.
Will you have holidays this summer? - verčiama kaip: Ar tu šią vasarą atostogausi?
I think I will travel to Italy this year. - verčiama kaip: Manau, kad šiais metais keliausiu į Italiją.
She won't arrive today. - verčiama kaip: Ji šiandien neatvyks.
They will go sightseeing today. - verčiama kaip: Šiandien jie eis į ekskursijas.
I won't travel this summer. - verčiama kaip: Aš šią vasarą nekeliausiu.
Will you travel to this resort? - verčiama kaip: Ar keliausi į šį kurortą?