Anglų kalbos kursas: Tourism

2.1 Forms

It'll go; Will it go?; It won't go - verčiama kaip: Jis/Ji (ne žmogus) eis; Ar jis/ji eis?; Jis/Ji neis
We'll go; Will we go?; We won't go - verčiama kaip: Mes eisime; Ar mes eisime?; Mes neisime
He'll go; Will he go?; He won't go - verčiama kaip: Jis eis; Ar jis eis?; Jis neis
They'll go; Will they go?; They won't go - verčiama kaip: Jie/Jos eis; Ar jie/jos eis?; Jie/Jos neis
You'll go; Will you go?; You won't go - verčiama kaip: Tu eisi / Jūs eisite; Ar tu eisi? / Ar jūs eisite?; Tu neisi / Jūs neisite
She'll go; Will she go?; She won't go - verčiama kaip: Ji eis; Ar ji eis?; Ji neis
I'll go; Will I go?; I won't go - verčiama kaip: Aš eisiu; Ar aš eisiu?; Aš neisiu