Anglų kalbos kursas: Tourism

5. ETNA - new words

tomorrow - verčiama kaip: rytoj
know - verčiama kaip: žinoti
understand - verčiama kaip: suprasti
rebuild - verčiama kaip: atstatyti
again - verčiama kaip: vėl
new - verčiama kaip: naujas
gas - verčiama kaip: dujos
eruption - verčiama kaip: išsiveržimas
twice - verčiama kaip: du kartus
ago - verčiama kaip: prieš

Pirmiausia išmok žodžius.

- verčiama kaip:
watch - verčiama kaip: stebėti
around - verčiama kaip: aplink
something - verčiama kaip: kažkas
in fact - verčiama kaip: iš tiesų
so - verčiama kaip: taigi
really - verčiama kaip: tikrai
danger - verčiama kaip: pavojus
grow - verčiama kaip: auginti
important - verčiama kaip: svarbu
remind - verčiama kaip: priminti
seem - verčiama kaip: atrodyti
dangerous - verčiama kaip: pavojinga
Sicily - verčiama kaip: Sicilija
nobody - verčiama kaip: niekas
probably - verčiama kaip: tikriausiai
journey - verčiama kaip: kelionė
avoid - verčiama kaip: išvengti
nearby - verčiama kaip: šalimais
just - verčiama kaip: tik
destroy - verčiama kaip: sunaikinti
farming - verčiama kaip: žemės ūkis
high - verčiama kaip: aukštas
at any time - verčiama kaip: bet kuriuo metu
experience - verčiama kaip: patirti
ash - verčiama kaip: pelenai
noise - verčiama kaip: triukšmas
over - verčiama kaip: virš
scare - verčiama kaip: gąsdinti
smoke - verčiama kaip: dūmai
loud - verčiama kaip: garsus
scientist - verčiama kaip: mokslininkas
erupt - verčiama kaip: išsiveržti
all the time - verčiama kaip: visą laiką
active - verčiama kaip: veikiantis
highest - verčiama kaip: aukščiausias
risk - verčiama kaip: rizika
happen - verčiama kaip: atsitikti