Anglų kalbos kursas: Outdoors

4. PREPOSITIONS OF PLACE

PREPOSITIONS OF PLACE - vietos prielinksniai

Prielinksnis to reiškia kryptį 'į', pvz.: She goes to the forest every weekend. - Kiekvieną savaitgalį ji eina į mišką. 
IŠIMTIS: to go home - eiti namo, nereikia to

Kartais sunku atskirti prielinksnius in ir atAt reiškia tašką erdvėje, o in naudojamas, kai kalbame apie erdvę, tūrį, t.y. kažkas yra viduje kažko kito, pvz.:
I am at the office. - Esu ofise (nusakau buvimo vietą, esu šiame taške mieste)
There are four rooms in our office. - Mūsų ofise yra keturi kambariai. (nusakau, kas yra patalpų viduje, erdvėje)
Dažnai tinka abu prielinksniai, tik šiek tiek skiriasi pašnekovui siunčiama žinutė.

Su miestais ir šalimis visada naudosime in, o išsireiškimuose at home ir at work visada naudosime at
in Vilniusin Lithuania
I am at home

I am at work

On reiškia ant arba naudojamas, kai kažkas yra linija, pzv.:
There is a book on the table. - Ant stalo yra knyga.
She is on the beach. - Ji papludimyje. (Papludimys yra linija.)
Klaipėda is on the coast. - Klaipėda yra pakrantėje (linija).
I am on my way home. - Aš pakeliui namo. (Kelias yra linija). 

Yra dar keli atvejai, kai reikia vartoti on:
on the first floor (anglai sako, ant pirmųjų grindų, o ne aukšte)
on page 4on the menu (nes tekstas atspausdintas ant lapo)
on the left/right (kairėje/dešinėje)
on the telephone, on TV, on the computer, on the internet, on facebook, on skype (su visais elektroniniais prietaisais ir jose esančiomis programomis)

Kiti reikalingi prielinksniai:
in front of - priešais (ką)
behind - už
between - tarp
next to - prie (ko)
under - po


- verčiama kaip: