Anglų kalbos kursas: Outdoors

2. THERE & IT SENTENCES

THERE & IT SENTENCES - 'there' ir 'it' sakiniai

Sudarant sakinius angliškai reikia laikytis tam tikros tvarkos. Kiekviename sakinyje turi būti VEIKSNYS (kas?), TARINYS (ką veikia?) ir dažniausiai po jo eina PAPILDINYS (ką?), pvz. I like coffee. - Aš mėgstu kavą.

Beasmeniuose sakiniuose (kuriuose nėra veikėjo) anglai prideda žodelius there ir it

There pridedame, kai sakome yra kas?/ko?, pvz.: There are a lot of stones in this garden. - Šiame sode daug akmenų. 
Sakome there is, jeigu po to eina žodis vienaskaitoje, sakome there are, jeigu po to eina žodis daugiskaitoje.

It pridedame, kai sakome yra koks?kaip?, pvz.: It is sunny. - Saulėta. Arba kai įvardiname daiktą, pvz.: It is a desert. - Tai yra dykuma.

KLAUSIMAI IR NEIGINIAI 

Klausimuose is/are iškeliami į sakinio pradžią, po jų būtinai turi būti there arba it

There is a cave. - Čia yra urvas. Is there a cave? - Ar čia yra urvas? There isn't any cave. - Čia nėra urvo. 

It is beautiful. - Gražu. Is it beautiful? - Ar gražu? It isn't beautiful. - Negražu. 

- verčiama kaip: