Anglų kalbos kursas: Outdoors

5.4 Practice - translate sentences

Išversk šiuos sakinius apie tekstą į anglų kalbą.

- verčiama kaip:
He called it the Giant's Causeway. - verčiama kaip: Ir pavadino jį Milžino keliu.
When it shrinks, it gets smaller. - verčiama kaip: Traukdamasis jis mažėja.
The lava erupted very quickly and the flows were very thick. - verčiama kaip: Lava veržėsi labai greitai, o jos srautai buvo labai stori.
It is the Giant's Causeway. - verčiama kaip: Tai - milžino kelias.
It was a bit like mud on a hot day. - verčiama kaip: Tai buvo tarsi purvas karštą dieną.
And he built it from rocks from volcanoes. - verčiama kaip: O jį jis pastatė iš ugnikalnio uolienų.
On the coast of Northern Ireland there is one of the country's most important tourist sights. - verčiama kaip: Šiaurinėje Airijos pakrantėje yra viena svarbiausių lankytinų vietų šalyje.
Well, there are two explanations. - verčiama kaip: Na, yra du paaiškinimai.
One day Finn MacCool, an Irish giant, got angry with a Scottish giant who lived 25 miles across the sea. - verčiama kaip: Vieną dieną airių milžinas Finas Makūlas supyko ant škotų milžino, gyvenančio už 25 mylių kitoje jūros pusėje.
It doesn't really matter who or what made the causeway. - verčiama kaip: Nesvarbu, kas (gyvas ar ne) nutiesė kelią.
So, let's start with the scientific explanation. - verčiama kaip: Taigi, pradėkime nuo mokslinio paaiškinimo.
Mud becomes dry and shrinks. - verčiama kaip: Purvas išdžiūna ir susitraukia.
Geologists say that the Giant's Causeway was made by a volcano about 60 million years ago. - verčiama kaip: Geologai sako, kad prieš maždaug 60 milijonų metų Milžino kelią suformavo ugnikalnis.
Some people believe that there is a scientific explanation, but other people believe in a legend. - verčiama kaip: Kai kurie žmonės tiki, kad yra mokslinis paaiškinimas, bet kiti žmonės tiki legenda.
This is what made the strange columns. - verčiama kaip: Štai kas suformavo keistas kolonas.
Now, let's look at the legend. - verčiama kaip: Dabar pažvelkime į legendą.
Where does the Giant's Causeway come from? - verčiama kaip: Kaip Milžino kelias atsirado?
So Finn decided to go to Scotland. - verčiama kaip: Taigi, Finas nusprendė vykti į Škotiją.
So, geologists think that the causeway is a natural rock formation. - verčiama kaip: Taigi, geologai mano, kad kelias yra natūralus uolienų darinys.
It looks like a road made of many rock columns. - verčiama kaip: Jis atrodo tarsi iš uolinių kolonų padarytas kelias.
As he wasn't a good swimmer, he had to build a road to Scotland. - verčiama kaip: Kadangi jis nebuvo geras plaukikas, jis turėjo nutiesti kelią į Škotiją.
Every year thousands of visitors come to see this wonderful place. - verčiama kaip: Kasmet tūkstančiai lankytojų atvyksta pamatyti šios nuostabios vietos.