Anglų kalbos kursas: Outdoors

5.1 Match the words

Sujunk žodžius su jų vertimais.

- verčiama kaip:
call|shrink|get angry|decide - verčiama kaip: pavadinti|susitraukti|supykti|nuspręsti
important|scientific|thick|dry - verčiama kaip: svarbus|mokslinis|storas|sausas
explanation|formation|column|flow - verčiama kaip: paaiškinimas|darinys|kolona|srautas
giant|legend|geologist|visitor - verčiama kaip: milžinas|legenda|geologas|lankytojas
important|explanation|scientific|mud - verčiama kaip: svarbus|paaiškinimas|mokslinis|purvas
matter|visitor|mud|giant - verčiama kaip: būti svarbiam, turėti reikšmės|lankytojas|purvas|milžinas
build|erupt|believe|decide - verčiama kaip: pastatyti|išsiveržti|tikėti|nuspręsti
mud|dry|road|shrink - verčiama kaip: purvas|sausas|kelias|susitraukti
sight|causeway|road|swimmer - verčiama kaip: lankytina vieta|kelias, grindinys|kelias|plaukikas
become|erupt|matter|build - verčiama kaip: tapti|išsiveržti|turėti reikšmės, būti svarbiam|pastatyti
swimmer|column|call|get angry - verčiama kaip: plaukikas|kolona|pavadinti|supykti
sight|believe|flow|thick - verčiama kaip: lankytina vieta|tikėti|srautas|storas