Anglų kalbos kursas: Landmarks

2.4 Practice - translate sentences

Išversk sakinius į anglų kalbą. Apversk kortelę ir pasitikrink, ar išvertei teisingai.

- verčiama kaip:
The woman is 25 years old. - verčiama kaip: Moteris 25 metų amžiaus.
The class is sixty minutes long. - verčiama kaip: Pamoka šešiasdešimties minučių ilgio.
The pool is two metres deep. - verčiama kaip: Baseinas dviejų metrų gylio.
My house is five metres high. - verčiama kaip: Mano namas penkių metrų aukščio.
The street is eight metres wide. - verčiama kaip: Gatvė aštuonių metrų pločio.
My son is 156 centimetres tall. - verčiama kaip: Mano sūnus 165 centimetrų ūgio.