Anglų kalbos kursas: Landmarks

2.3 Practice - choose the correct option

Parink teisingą variantą.

- verčiama kaip:
The road is three kilometres ... - verčiama kaip: long|length|-
The fence (tvora) is two metres ... - verčiama kaip: high|tall|height
The child is five years ... - verčiama kaip: old|young|-
The river is five metres ... - verčiama kaip: wide|width|narrow
The river is two metres ... - verčiama kaip: deep|shallow|depth